Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske

Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Okoliš

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Prostorni podatak sastoji se od 743 poligonskih područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 poligonskih područja očuvanja značajna za ptice (POP). Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 za Hrvatsku temeljem obrade prikupljenih podataka o rasprostranjenosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u Hrvatskoj te ga nadopunio u 2015. godini temeljem zaključaka Biogeografskog seminara u RH. Ekološka mreža Natura 2000 službeno je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) te dopunjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN105/15). Ovaj sloj sadrži granice područja ekološke mreže Natura 2000 te ciljne vrste i staništa za svako Natura 2000 područje.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

XML
Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske WFS
XML
Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske WMS

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 17.03.2020.
Tema Okoliš
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake