Emisije iz nepokretnih izvora

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Sustav je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije. Također je u potpunosti dostupan na mobilnim platformama.

Vlasnici/korisnici nepokretnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka o izmjerenim emisijskim veličinama računalnom mrežom u Agenciju.

Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci: pojedinačne polusatne mjerne vrijednosti dobivene kontinuiranim mjerenjem emisija, "meta" podaci koji se tiču vlasnika/korisnika nepokretnoga izvora (pravni subjekt, djelatnost, matični broj subjekta, kontakt informacije i dr.), podaci o nepokretnom izvoru (naziv, lokacija, postrojenje, pogon/kotao, snaga, gorivo, podaci o tehničkim značajkama izvora onečišćivanja, namjeni i vrsti mjerenja, emisijskim veličinama koje se mjere, mjernim mjestima, mjestu uzoraka i mjerenja); 2) izvješća: dnevno, mjesečno i godišnje izvješće o provedenom kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na području Republike Hrvatske.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13).

Ciljani korisnici: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, Carinska uprava, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (6)

metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka
XML
Prostorni servis za pregled podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 10.02.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2009
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake stacionarni, izvori, emisije, nepokretni