ENVI Katalog metapodataka

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije. ENVI katalog metapodataka sadrži meta informacije o sustavima koji su dostupni i prezentirani u ENVI atlasu okoliša, te ih na standardiziran način uvjetovan INSPIRE direktivnom strukturira i prezentira zainteresiranim dionicima. Standardizirani meta podaci o sažetku izvora, porijeklu podataka, prostornom obuhvatu, ključnim riječima, usklađenosti i zakonskoj osnovi, kontakt podacima, jedinstvenim oznakama izvora podataka, te poveznicama na podatke i servise. Pravna osnova: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13). Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.

Čitaj više

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 24.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake envi, okoliš, katalog, metapodaci