Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Aplikacija za georeferenciranje Georef predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za georeferenciranje i pohranu podataka kojima nemaju prostornu komponentu (stari muzejski nalazi, literaturna reference, recentni nalazi s opisnim navodom lokaliteta) i za georeferenciranje koordinata jer automatski preračunava iz bilo kojeg koordinatnog sustava u službeni HTRS sustav. Omogućava jednostavno i brzo pretvaranje opisnih navoda lokaliteta u oblik prikladan za prikaz na karti.

Korištena tehnologija: asp.NET/SQL baza podataka

Godina izrade: 2014.

Status baze: U upotrebi

Kontakt osoba: Jurica Ranj

Dostupnost baze: Aplikacija/baza je dostupna korisnicima kojima je odobren pristup od strane djelatnika HAOP-a; informacije na zahtjev

Ciljani korisnici: Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na potrebu da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, početkom 2014. godine izrađena je nova GeoRef aplikacija, namijenjena većem broju korisnika te sa implementiranim dodatnim funkcionalnostima i korisnim alatima.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

HTML
Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 20.01.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2014
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake literaturni podaci, georeferenciranje