Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode RH služi za razmjenu informacija i jačanje kapaciteta djelatnika u sektoru zaštite prirode te su tako i korisnici isključivo djelatnici sektora (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).

Skup prostornih podataka (Interni portal): Karta staništa RH Zaštićena područja RH Ekološka mreža Natura 2000 Speleološki objekti RH Rasprostranjenost vrsta u RH Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Upravljačke zone u zaštićenim područjima Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima

Podaci i funkcionalnosti na Internom portalu dostupni su djelatnicima u sektoru zaštite prirode (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).

Korištena tehnologija: Java / PostgreSQL / Drupal

Pravna osoba: Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Agencija je preuzela te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (GIS baze: Zaštićena područja RH i Karta staništa Hrvatske) te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.

Ciljani korisnici: Djelatnici u sektoru zaštite prirode.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

ostali
Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 29.08.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake karta, objekt, područja, upravljačka, sustav, sektor, javna, rasprostranjenost, speleološki, zaštićena, priroda, ekološka, interni, vrsta, mreža, staništa, portal, ustanova, zaštita, informacijski, zona