Invazivne vrste u Hrvatskoj

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko-edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi interaktivnu aplikaciju za dojavu o nalazu invazivnih stranih vrsta. Planirano je povezivanje stranice s Informacijskim sustavom zaštite prirode, čime će biti omogućen interaktivni pregled podataka o stranim vrstama iz baze. Na stranici se mogu pronaći sve informacije o nacionalnom i europskom zakonodavnom okviru o invazivnim stranim vrstama.Također, na stranici su dostupni i znanstveni i stručni radovi o stranim vrstama u Republici Hrvatskoj. Jedan od važnijih ciljeva stranice je i pravovremeno obavještavanje javnosti o novim nalazima stranih vrsta u Republici Hrvatskoj, ali i o novim nalazima stranih vrsta i mjerama za njihovim učinkovitim upravljanjem u susjednim državama i Europi. Nalaze invazivnih stranih vrsta građani mogu i sami prijaviti pomoću obrasca o dojavi nalaza dostupnog na stranici.

Korištena tehnologija: Wordpress

Godina izrade: 2015.

Status web stranice: U upotrebi

Kontakt osoba: Jurica Ranj

Dostupnost: Web stranica je dostupna svim korisnicima.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, Provedbena uredba komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ciljani korisnici: Istraživači, znanstvenici te zaposlenici unutar sektora zaštite prirode za informiranje o temama vezanim uz invazivne strane vrste na području Republike Hrvatske. Građani Republike Hrvatske zainteresirani za problematiku invazivnih stranih vrsta. Na stranici se javnost potiče za aktivno sudjelovanje u bilježenju prisutnosti stranih vrsta na teritoriju Republike Hrvatske korištenjem interaktivne aplikacije za dojavu nalaza. S obzirom kako je stranica dostupna i na engleskom jeziku, sadržaje ove stranice mogu pregledavati i osobe iz drugih govornih područja.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 19.01.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2015
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake strane vrste, invazivne vrste