Platne usluge

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XLS" s ocjenom otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Financije

"U okviru platnih usluga prikazuju se statistički podaci o platnim uslugama koje pružatelji usluga obavljaju kao svoju djelatnost. Takve su usluge podizanje i polaganje gotovog novca na svoj račun, izvršenje kreditnih transfera, trajnih naloga i izravnih terećenja, izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica, usluge izdavanja i prihvaćanja platnih instrumenata, usluge novčanih pošiljaka, usluge izvršenja platnih transakcija zadane nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava (plaćanja mobilnim telefonom i dr.). Pružatelji platnih usluga i platno-prometne infrastrukture jesu kreditne institucije, institucije za elektronički novac, institucije za elektronički novac pod izuzećem i institucije za platni promet. Statistički podaci o platnom prometu i elektroničkom novcu iskazani su na agregiranoj osnovi po mjesecima na temelju izvješća koja su u Hrvatsku narodnu banku dostavili izvještajni obveznici."

Čitaj više

Resursi podataka (20)

HTML
Metodologija – Kreditni transfer i trajni nalog
HTML
Metodologija – Izdavanje platnih instrumenata
HTML
Metodologija – Novčana pošiljka
XLS
Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u RH u kunama
XLS
Prekogranični/međunarodni kreditni transferi
XLS
Transakcije trajnog naloga u RH u kunama
XLS
Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u kunama
XLS
Isplate gotovog novca u RH u kunama prema opisu načina plaćanja
XLS
Uplate gotovog novca u RH u kunama prema opisu načina plaćanja
XLS
Broj platnih kartica izdanih u RH i broj korisnika
XLS
Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema vrsti transakcije
XLS
Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema prihvatnim uređajima
XLS
Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanim u RH
XLS
Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u RH u kunama
XLS
Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija
XLS
Broj računa prema platno prometnim servisima
XLS
Broj korisnika prema platno prometnim servisima
XLS
Ukupno poslovne jedinice i prihvatni uređaji na teritoriju RH
XLS
Poslovne jedinice i prihvatni uređaji prema županijama
XLS
Broj bankomata i EFTPOS uređaja u Republici Hrvatskoj prema obilježju uređaja
XLS
Usluga novčane pošiljke u RH u kunama
XLS
Prekogranične/međunarodne novčane pošiljke

Dodatne poveznice (6)

HTML
Metodologija – Kreditni transfer i trajni nalog
HTML
Metodologija – Izdavanje platnih instrumenata
HTML
Metodologija – Novčana pošiljka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 12.04.2016.
Tema Financije
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake kreditni transferi, platne kartice, isplate, uplate, platne transakcije