Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu

Objavljen od Grad Rijeka.   Licencirani pod Creative Commons Attribution
Razina otvorenosti:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
(Uncategorised)

Detaljan Plan raspodjele sredstava, rashodi sportskih objekata, treninzi i natjecanja, troškovi klubova i udruga, sufinancirane aktivnosti, organizacija tradicionalnih priredbi, međunarodna natjecanja, aktivnosti invalidnih osoba.

Čitaj više

Resursi: “Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu”

Pregled

Pregled je trenutno dostupan za datoteka poput CSV, tablice i teksta.

Zadnje ažurirano: 25.04.2018.
Format:
PDF
Otvorenost resursa:
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Kontrola kvalitete:
  • Format:
  • Posljednja provjera:
URL http://data.rijeka.hr/dataset/74927baa-b9bb-4242-9aab-b8da65451c4d/resource/7bc9e1fb-09d6-4f66-af37-b337ba846e95/download/detaljni-plan-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-programa-javnih-potreba-u-sportu-grada-ri.pdf
Scraper -
Promijenjeno -