Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Za širu javnost dostupan je određeni opseg podataka dok je ciljanim korisnicima omogućen pristup cjelokupnome sadržaju baze uz zaporku koja se dodjeljuje na zahtjev.

Baza sadrži: podatke o dozvolama za gospodarenje otpadom (opasnim, neopasnim proizvodnim i komunalnim) – atribute koji opisuju vrstu dozvole (npr. sakupljanje, oporaba, zbrinjavanje…), pravne subjekte kojima je izdana dozvola (tvrtka, adresa), datum izdavanja, vrste otpada te druge podatke; atribute koji opisuju podatke iz Očevidnika prijevoznika/posrednika/izvoznika neopasnog otpada – vrsta potvrde, pravni subjekti koji su upisani u Očevidnik, vrsta otpada i sl.; podatke o ovlaštenim koncesionarima za sakupljanje/oporabu/ zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. U sklopu baze nalazi se popis svojstava otpada koja ga čine opasnim i popis otpada u prekograničnome prometu te Katalog otpada u kojem su vrste otpada određene prema ključnim brojevima.

Pravna osnova: Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju od Ministarstva zaštite okoliša i energetike te nadležnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu.

Ciljani korisnici: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, nadležna tijela u županijama i Gradu Zagrebu i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (2)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 17.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2007
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake gospodarenje, registar, potvrde, dozvole, otpad