Registar onečišćavanja okoliša

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "WMS" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa. Postoje dvije vrste korisničkih računa i nekoliko razina dostupnosti: 1. Korisnički račun koji se dodjeljuje odobravanjem on-line ispunjenog zahtjeva. Ovaj tip namijenjen je obveznicima dostave podataka za unos podataka u bazu i takvi korisnici imaju uvid samo u svoj korisnički račun i svoje podatke. 2. Korisnički račun koji se izdaje po odobrenju zahtjeva od strane HAOP-a. Ovaj je tip namijenjen pregledu i pretraživanju podataka primjerice ministarstvima, nadležnim tijelima u županijama i Gradu Zagrebu, FZOEU, ostalim državnim tijelima, korisnicima projekata i slično. Registar pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijima kao i upotrebu prethodno definiranih izvješća.

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Baza sadrži podatke 4 800 operatera i 10 600 organizacijskih jedinica od 2008. do 2014. kalendarske godine.

Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Pravna osnova: Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Ciljani korisnici: Obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i šira javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (6)

HTML
Registar onečišćavanja okoliša
metadata / get
Metapodatkovni profil skupa podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka
XML
Prostorni servis za pregled podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.03.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2009
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake zrak, ispuštanje, onečišćujuća, registar, tvar, voda, okoliš, onečišćavanje, otpad, tlo, more