Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari kojima je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Podaci: Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije.

Korištena tehnologija: .net / SQL server

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)

Ciljani korisnici: Djelatnici MZOE-a i HAOP-a, inspekcijske službe, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 31.08.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2014
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake uvoz, staklenički, registar, tržište, tvar, obrtnik, izvoz, kontrolirana, pravna, osoba, toos, fluorirani, fizička, plin