Registar pravnih i fizičkih osoba za TOOS ili F plinove

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "HTML" s ocjenom otvorenosti: 0.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije.

Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari kojima je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari i li fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise. Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Pravna osnova: Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).

Ciljani korisnici: Djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, inspekcijske službe, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Čitaj više

Resursi podataka (1)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 19.02.2016.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2014
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake plinovi, registar, ozonski, staklenički, pravne osobe, klima, osoba, toos, fluorirani, f plinovi, fizička, sloj