Standardni prezentacijski format

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XLS" s ocjenom otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Financije

Standardni prezentacijski format je prezentacija kretanja najvažnijih pokazatelja iz područja realnog sektora, monetarne politike, platne bilance, tečajeva i bankovnog sustava uz pripadajuće usporedbe sa zemljama Srednje i Istočne Europe.

Čitaj više

Resursi podataka (69)

XLS
Prosjek stopa rasta realnog BDP-a u usporedbi s odabranim zemljama
XLS
Doprinosi domaće i neto inozemne potražnje rastu BDP-a
XLS
Stopa anketne nezaposlenosti u usporedbi s tranzicijskim zemljama
XLS
Prosječna mjesečna naknada po zaposlenom u gospodarstvu u EUR
XLS
Bruto dodana vrijednost u industriji po zaposlenom
XLS
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena i temeljna inflacija
XLS
Godišnje stope inflacije i doprinosi komponenata inflaciji potrošačkih cijena u Hrvatskoj
XLS
Usporedba inflacije u Hrvatskoj, euro području i odabranim zemljama
XLS
Prihodi i rashodi konsolidirane opće države
XLS
Prihodi i rashodi opće države odabranih zemalja
XLS
Saldo konsolidirane opće države odabranih zemalja
XLS
Dug opće države odabranih zemalja
XLS
Kretanje tečaja prije intervencije HNB-a i iznos intervencija
XLS
Kreiranje i povlačenje primarnog novca
XLS
Obvezne pričuve i minimalna devizna likvidnost
XLS
Višak likvidnosti i prekonoćna kamatna stopa
XLS
Međunarodne pričuve i novčana masa
XLS
Plasmani ostalim domaćim sektorima (isključujući državu)
XLS
Krediti drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Valutna struktura plasmana drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Prosječne aktivne kamatne stope banaka
XLS
Prosječne pasivne kamatne stope banaka
XLS
Razlika između kamatnih stopa na kredite i depozite
XLS
Prinosi na trezorske zapise i na kunsku obveznicu RH
XLS
Obveznice izdane na Zagrebačkoj burzi
XLS
Struktura tekućeg računa platne bilance
XLS
Nominalni dnevni tečaj kune prema euru, američkom dolaru i švicarskome franku
XLS
Indeks nominalnog i realnog efektivnog tečaja kune
XLS
Indeks realnoga efektivnog tečaja uz potrošačke cijene
XLS
Bruto inozemni dug RH – prema sektoru dužnika
XLS
Bruto inozemni dug RH – prema kreditorima
XLS
Projekcija otplate glavnica i kamata prema sektoru dužnika
XLS
Međunarodne pričuve u EUR i u mjesecima uvoza robe i usluga
XLS
Pokazatelji inozemne zaduženosti po zemljama
XLS
Inozemna izravna ulaganja, obveze, po zemljama porijekla
XLS
Vlasnička struktura bankovnog sustava
XLS
Indeks koncentracije – udio imovine dvije (četiri) najveće banke u ukupnoj imovini
XLS
Herfindahlov – Hirschmanov indeks (HHI)
XLS
Financijska poluga (kapital/ukupna imovina)
XLS
Stopa adekvatnosti jamstvenoga kapitala banaka
XLS
Prinos na prosječnu imovinu i prinos na prosječni kapital
XLS
Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza banaka
XLS
Sektorska distribucija danih kredita
XLS
Sektorska distribucija primljenih depozita

Dodatne poveznice (2)

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 12.04.2016.
Tema Financije
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake stope, plasmani, platne bilance, tečaj, strukture