Skoči na glavni sadržaj

Nove izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  69/2022) u hrvatsko zakonodavstvo se preuzimaju odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Novim Zakonom jasno je regulirano da su u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna u elektroničkom obliku, na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu na Portalu otvorenih podataka, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom, pristupačnom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Također, Zakonom su po prvi put definirani i navedeni visokovrijedni skupovi podataka: geoprostorni podaci; promatranje Zemlje i okoliš; meteorološki podaci; statistički podaci; trgovačka društva i vlasništvo nad trgovačkim društvima; mobilnost.

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske sukladno navedenom Zakonu vodi i održava  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Neslužbeni pročišćeni tekst: Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015, 69/2022).

grafika