Skoči na glavni sadržaj

Što je proaktivna objava?

Proaktivna objava informacija obvezuje tijela javne vlasti da kontinuirano samoinicijativno objavljuju pojedine skupine informacija koje su u posjedu tijela javne vlasti, s ciljem da se učine lako dostupnim općoj javnosti. U suvremenim okolnostima razvoja digitalnog društva, sve šireg pristupa internetu i razine informatičke pismenosti, proaktivna objava informacija, kao i objava otvorenih podataka, temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Na taj način se ostvaruju i osnažuju načela jednakosti, pravodobnosti pružanja informacije, ekonomičnosti i u punom smislu ostvaruju prava građana. Postupanje po zahtjevu treba biti supsidijaran način pribavljanja informacija od strane građana, koji će uvijek ostati aktualan, osobito za slučajeve informacija koje sadrže dijelove koji podliježu zakonskom ograničenju.

Proaktivna objava informacija je propisana člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama i navedena obveza se odnosi na sva tijela javne vlasti neovisno na organizacijski oblik i veličinu, što je u dosadašnjoj praksi dovodilo do poteškoća u primjeni Zakona i brojnim nedoumicama tijela javne vlasti kako u potpunosti ispuniti zakonsku obvezu i koje informacije i na koji način objaviti na internetskoj stranici.

Uz ovaj pojam veže se način objavljivanja informacija pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

Objavljivanje informacija na službenim internetskim stranicama je najčešći i najjednostavniji način. Svrha redovite objave i ažuriranja informacija tijela javne vlasti je dvojaka. Proaktivnom objavom informacija olakšava se pristup informacijama korisnicima, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem broja zahtjeva za pristup informacijama pa se time olakšava i rad tijela javne vlasti i čini ga transparentnim.

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama određen je opseg informacija koje prema citiranom Zakonu trebaju biti učinjene dostupnima javnosti, bez obzira na pojedinačni zahtjev i to informacije koje su od općeg interesa, a koje se u osnovi mogu svrstati u nekoliko skupina:

  • transparentnost u donošenju odluka,
  • transparentnost okvira rada i planiranja,
  • financijska transparentnost i
  • transparentnost u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima.

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objavljivati informacije na lako pretraživ način što znači da informacije moraju biti objavljena na internetskoj stranici na način da budu sadržajno i tehnički prilagođene korisnicima, a sveukupan sadržaj na web stranici pregledan, reduciran i pojednostavljen u izražavanju. Pravilo tri klika mišem može Vam pomoći pri strukturiranju stranice i objavljivanja informacija - korisnik mora moći naći svaku inforamaciju u najviše tri klika. Također informacije kad god je to moguće trebaju biti objavljene i u strojno čitljivom obliku, dakle pogodne za ponovnu uporabu – to se osobito odnosi na objavu tablica, popisa i sl. u najmanje excel tablici, a po mogućnosti csv. obliku, te isključuje objavu skeniranih pdf dokumenata koji ni u kojem slučaju ne ispunjavaju uvjet iz članka 10. Zakona.