Skoči na glavni sadržaj

Ukupna uspješnost rješavanja prijedloga po izdavaču

Naziv izdavača Sort descending Postotak riješenih prijedloga
Agencija za elektroničke medije 0
Agencija za investicije i konkurentnost 0
Agencija za mobilnost i programe Europske unije 0
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 0
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 0
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 0
Bjelovarsko-bilogorska županija 0
Brodsko-posavska županija 0
Carinska uprava 0
CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža 0
Državna geodetska uprava 0
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 0
Državni hidrometeorološki zavod 0
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 0
Državni zavod za intelektualno vlasništvo 0
Državni zavod za mjeriteljstvo 0
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 0
Državni zavod za statistiku 0
Državno izborno povjerenstvo 0
Dubrovačko-neretvanska županija 0
Financijska agencija 0
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 0
Grad Bakar 0
Grad Bjelovar 0
Grad Čabar 0
Grad Cres 0
Grad Crikvenica 0
Grad Delnice 0
Grad Dubrovnik 0
Grad Hrvatska Kostajnica 0
Grad Kastav 0
Grad Kraljevica 0
Grad Krk 0
Grad Kutina 0
Grad Lipik 0
Grad Mali Lošinj 0
Grad Novi Vinodolski 0
Grad Novska 0
Grad Opatija 0
Grad Pazin 0
Grad Petrinja 0
Grad Poreč 0
Grad Pregrada 0
Grad Pula 0
Grad Rab 0
Grad Rijeka 0
Grad Slavonski Brod 0
Grad Split 0
Grad Umag 0
Grad Varaždin 0
Grad Virovitica 0
Grad Vižinada-Visinada 0
Grad Vodnjan 0
Grad Vrbovsko 0
Grad Zagreb 0
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 0
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 0
Hrvatska akreditacijska agencija 0
Hrvatska elektroprivreda - Operator distributivnog sustava d.o.o. 0
Hrvatska komora medicinskih sestara 0
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. 0
Hrvatska narodna banka 0
Hrvatska poljoprivredna agencija 0
Hrvatska pošta d.d 0
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 0
Hrvatska revizorska komora 0
Hrvatska turistička zajednica 0
Hrvatska vatrogasna zajednica 0
Hrvatske autoceste d.o.o. 0
Hrvatske šume d.o.o. 0
Hrvatske vode 0
Hrvatski geološki institut 0
Hrvatski hidrografski institut 0
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 0
Hrvatski zavod za norme 0
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping 0
Hrvatski zavod za zapošljavanje 0
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 0
HŽ Infrastruktura d.o.o. 0
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 0
Istarska županija 0
Karlovačka županija 0
Koprivničko-križevačka županija 50
Međimurska županija 0
Ministarstvo financija 0
Ministarstvo gospodarstva 0
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 0
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - Zavod za prostorni razvoj 0
Ministarstvo kulture i medija 0
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 0
Ministarstvo obrane 0
Ministarstvo poduzetništva i obrta 0
Ministarstvo poljoprivrede 0
Ministarstvo pravosuđa i uprave 0
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 0
Ministarstvo turizma i sporta 0
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 0
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 0
Ministarstvo zdravstva 0
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 0
Muzejski dokumentacijski centar 0
Nacionalna i sveučilišna knjižnica 0
Općina Žakanje 100
Podzemno skladište plina d.o.o. 0
Porezna uprava 0
Povjerenik za informiranje 0
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 0
Požeško-slavonska županija  0
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova 0
Primorsko-goranska županija 0
Sisačko-moslavačka županija 0
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 0
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 0
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 0
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu 0
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji 0
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji 0
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji 0
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 0
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji 0
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji 0
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji 0
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 0
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 0
Ured za udruge 0
Zagrebačka županija 0