Skoči na glavni sadržaj

Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. prosinca 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske koje se nalazi na adresi https://data.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://data.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

  • Stranica nema postavljen prikladni naziv unutar HTML title elementa
  • Na stranici ne postoji modul za automatsko ispravljanje unesenog teksta
  • Kontrast pojedinih elemenata nije zadovoljavajući
  • Pojedine slike nemaju pridružen opis
  • Pojedine ikone nemaju opis svojih funkcionalnosti
  • Prilikom kretanja putem tipkovnice u fokus se postavljaju i poveznice koje nisu vidljive na glavnom izborniku
  • Pojedine poveznice nemaju odgovarajuće opise
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Izjava je zadnji put preispitana 12. siječnja 2023. godine. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.