Skoči na glavni sadržaj

U tijeku izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama

U tijeku izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama kojima se u zakon se ugrađuje Direktiva EU 2019/1024 o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Više na stranicama Povjerenika za informiranje

open data