Skoči na glavni sadržaj

O Portalu otvorenih podataka i što su otvoreni podaci?

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora. Portal je centralno mjesto  za  prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka tijela javne vlasti i jedinstveno mjesto pristupa otvorenim podacima za ponovnu uporabu od strane svih građana. Uspostavljen je u ožujku 2015. godine temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015). U nadležnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva od 2018. godine.

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Primjeri skupova otvorenih podataka su:

  • geolokacijski podaci,
  • prometni podaci,
  • meteorološki podaci,
  • podaci iz područja okoliša itd

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Otvoreni podaci predstavljaju resurs koji nesvjesno stoji nedovoljno korišten. Brojne organizacije prikupljaju razne oblike podataka kako bi izvršavali svoje zadatke, a u toj masi informacija velik izvor su tijela javne vlasti. Ta tijela su izuzetno značajna ne samo zbog velike količine podataka koju obrađuju unutar svog djelokruga već i zbog činjenice da te podatke mogu dati na raspolaganje zainteresiranoj javnosti - neposredno ili pak posredno putem aplikacijskih rješenja.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013. te 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", broj 67/2017.) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola (koja je objavljena na hrvatskom i engleskom jeziku) omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

Da bi se podaci i informacije smatrali otvorenima, trebali bi biti objavljeni u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren. Pod tim podrazumijevamo da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i intepretirati neovisno o korištenoj platformi.