Skoči na glavni sadržaj

O Portalu otvorenih podataka i što su otvoreni podaci?

Otvoreni podaci kao resurs budućnosti

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora, a koji se objavljuju u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren što znači da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i interpretirati neovisno o korištenoj platformi.

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Uz široku primjenu u javnom, neprofitnom i poslovnom sektoru otvoreni podaci su ključ za razvoj društva, podizanje kvalitete života te sveukupan rast i razvoj.

Otvoreni podaci po samoj definiciji označavaju one koje bilo tko može slobodno koristiti, upotrijebiti za ponovno korištenje i ponovno distribuirati, uz uvjet da se navede izvor podataka i omogući dijeljenje pod sličnim uvjetima. Njihova je bitna značajka da ne sadrže osobne podatke niti druge zakonom zaštićene podatke.

Tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015, 69/2022), obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Osim Portala otvorenih podataka, kojeg vodi i održava Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, postoji mogućnost uspostave i održavanja posebnih tematskih portala kojima se omogućava ponovna uporaba posebnih vrsta skupova podataka, osobito kada se radi o prioritetnim, visokovrijednim skupovima podataka te o skupovima podataka knjižnica, muzeja i arhiva, istraživačkih podataka kao i portala koje uspostavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno ili zajednički. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva vodi evidenciju takvih ostalih portala otvorenih podataka, a tijela javne vlasti dužna su ga izvijestiti o njihovoj uspostavi u roku od 30 dana.

„OTVORENOST“

Transparentnost prema javnosti, podizanje svijesti odgovornih u tijelima javne vlasti što su otvoreni podaci i zašto je važno redovito objavljivati te stjecanje navike javnosti o korištenju otvorenih podataka i čemu služe

Dostupnost i pristupačnost

Dostupnost otvorenih podataka definirana je lakoćom njihovog pronalaska, mogućnošću i lakoći pristupa, jednostavnog korištenja, modificiranja i korištenja bez ograničenja. Samo postojanje otvorenih podataka nema značaj ukoliko oni nisu dostupni korisnicima

Ponovna uporaba i redistribucija

Podaci moraju imati dozvolu za korištenje izvan izvornog područja namjene i redistribuciju uključujući miješanje s drugim bazama podataka

Globalna uključenost

Svi imaju pravo na korištenje i redistribuciju - ne smije biti nikakve diskriminacije među područjima korištenja ili ljudi i zajednica

Kako bi se potencijal koji otvoreni podaci nose mogao ostvariti potrebno je poduzeti niz koraka i kretati se prema naprijed kroz donošenje adekvatnih zakona i propisa, kroz poticanje, motiviranje i podržavanje uporabe otvorenih podataka u svim sektorima, kroz proaktivnu objavu setova podataka, aktivnu participaciju građana, neprofitnih organizacija, tijela javne vlasti i kroz odlučnost u postizanju transparentnosti, provođenju demokracije te se treba usmjeriti ka osiguravanju bolje budućnosti za generacije koje dolaze.