Skoči na glavni sadržaj

O projektu "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka"

Naziv projekta: Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)

UP.04.1.1.19.0001
Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (od 28. svibnja 2019. do 28. rujna 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 6.798.000,00 kn
Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 5.778.300,00 kn (85%)

www.strukturnifondovi.hr   www.esf.hr

Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Opis projekta: Provedbom projekta “Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)”, koji je započeo 28. svibnja 2019., unaprijedit će se tehnološki i vizualno Portal otvorenih podataka (data.gov.hr), omogućit će se prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka, kao i povećanje kvalitete objave skupova otvorenih podataka tijela javne vlasti te povećanje korisnika skupova otvorenih podataka, uz jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave.

Cilj projekta: Unaprijediti sustav (portal) otvorenih podataka te utjecati na pojačanu objavu skupova otvorenih podataka u tijelima javne vlasti, kao i na povećanje broja objavljenih skupova podataka na Portalu otvorenih podataka, a posljedično i na ponovnu uporabu skupova otvorenih podataka (re-use) od strane ciljanih korisnika projekta i ostalih dionika.
 
Očekivani rezultati provedbe:

  • Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne vlasti u strojno čitljivom obliku
  • Jačanje kapaciteta zaposlenika tijela državne i javne vlasti te uključivanje većeg broja subjekata istih u objavljivanje otvorenih podataka, kao i aktivnije uključivanje svih dionika u sustav otvorenih podataka.


Više informacija o provedbi projekta:

Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)