Skoči na glavni sadržaj

Otvorena dozvola

otvorena dozvola

Otvorena dozvola omogućava korisniku svaku uporabu informacija na koje se odnosi, uključujući prostorno i vremenski neograničeno, besplatno, neisključivo i osobno pravo uporabe informacija koje su predmet dozvole.

Otvorena dozvola odnosi se i na sadržaj i na strukturu predmetnog skupa podataka koji predstavlja informacije javnog sektora, kao i na metapodatke koji se odnose na predmetne informacije.

I.

Informacije i metapodaci mogu se koristiti u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

– reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama

– prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka

– iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama

II.

U slučaju uporabe informacija korisnik se obvezuje:

– navesti izjavu o izvoru informacije kako je naznačena od strane tijela koje je izradilo informaciju te datum zadnje izmjene

– u slučaju da izvor nije naveo izjavu o izvoru, navesti: »Sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom«, uz isticanje poveznice

– navesti poveznicu na skup podataka (URI), ukoliko je informacija javno objavljena

III.

Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.

Ova dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.