Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)

Kategorija: Samostalno i neovisno tijelo

 • provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu;
 • provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja); -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka);
 • provedba mjera IPARD programa (6 mjera);
 • provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva;
 • provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva;
 • provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU;
 • dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“;
 • naknada šteta od elementarnih nepogoda;
 • provedba potpora osiguranja usjeva;
 • provedba programa kapitalnih ulaganja;
 • provedba dohodovnih potpora (do 2013.)
1
 
 

Popularni skupovi podataka

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Broj OPG-a prema spolu i godinama nositelja, tipologija PG-a
aspx
XLS
 
Prikaži