Carinska uprava

Kategorija: Izvršna vlast - Ministarstvo

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite.

2
 
 

Popularni skupovi podataka

Politika
Adresar Carinske uprave
Carinska uprava
Adresar Carinske uprave - sadrži naziv ustrojstvene jedinice s pripadajućom adresom
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Testing