Grad Rijeka (Rijeka)

Kategorija: Lokalna i područna samouprava

Otvoreni podaci Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova.

173
 
 

Popularni skupovi podataka

(Uncategorised)
Proračun Grada Rijeke za 2016.godinu
Grad Rijeka
Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Proračun Grada Rijeke na 4. razini konta
Grad Rijeka
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Rijeke....
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu
Grad Rijeka
Proračun za 2017.godinu na 4. razini konta. 22. prosinca 2016. Gradsko vijeće usvojilo je Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu koji iznosi 948,2 milijuna kuna, što predstavlja...
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu
Grad Rijeka
Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu. Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za...
PDF
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prosječni broj korisnika vodoopskrbe i odvodnje - ViK Rijeka
Grad Rijeka
Prosječni broj korisnika (fiksnih dijelova cijene) vodoopskrbe i odvodnje po JLS - 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prosječni broj korisnika vodoopskrbe i odvodnje po JLS u 2015.god
Grad Rijeka
Prosječni broj korisnika (fiksnih dijelova cijene) vodoopskrbe i odvodnje po JLS
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Provedba socijalnog programa Grada Rijeke u 2016.godini
Grad Rijeka
Socijalna skrb u Gradu Rijeci regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi. Grad Rijeka u području socijalne zaštite izjednačuje hrvatske državljane s prebivalištem u Rijeci i strance i osobe...
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Plan nabave Grada Rijeke za 2018. godinu - 1. izmjene i dopune
Grad Rijeka
Gradonačelnik Grada Rijeke dana 26. veljače 2018. godine donio je Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinu
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
Grad Rijeka
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU ( 4.razina konta)
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Grad Rijeka
Gradsko je vijeće na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Time je Proračun...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Raspored kontejnera za krupni otpad u riječkim mjesnim odborima
Grad Rijeka
Godišnji raspored kontejnera za krupni otpad po mjesnim područjima i mjesnim odborima za 2018. godinu
DOC
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci
Grad Rijeka
Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
XLS
 
Prikaži