Grad Rijeka (Rijeka)

Kategorija: Lokalna i područna samouprava

Otvoreni podaci Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova.

173
 
 

Popularni skupovi podataka

(Uncategorised)
Količina pražnjenja septičkih jama po JLS - 2016 god
Grad Rijeka
Količina pražnjenja septičkih jama po JLS - 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količina pražnjenja septičkih jama na području riječkog VIK-a
Grad Rijeka
Količina pražnjenja septičkih jama po JLS u 2015. godini
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količina vodoopskbe i odvodnje otpadnih VIK Rijeka
Grad Rijeka
Količina vodoopskbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po kategorijama - 2016god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količina vodoopskbe i odvodnje otpadnih voda po mjesecima 2015g
Grad Rijeka
Količina vodoopskbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po mjesecima
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količina vodoopskbe i odvodnje otpadnih voda po mjesecima 2016 god
Grad Rijeka
Količina vodoopskbe i odvodnje (skupljanja i pročišćavanja) otpadnih voda po mjesecima 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količine odvodnje - VIK Rijeka
Grad Rijeka
Količine odvodnje (skupčjanja i pročišćavanja) po JLS i kategorijama - 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količine vodoopskrbe po JLS i kategorijama 2015g
Grad Rijeka
Količine vodoopskrbe po JLS i kategorijama u 2015. godini
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Količine vodoopskrbe VIK Rijeka
Grad Rijeka
Količine vodoopskrbe po JLS i kategorijama - 2016 god
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke
Grad Rijeka
Registar komunalnih i trgovačkih društava u Rijeci
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Lokacije posuda za prikupljanje otpada u Rijeci
Grad Rijeka
Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka....
CSV
HTML
 
Prikaži
(Uncategorised)
Mjesni odbori Grada Rijeke
Grad Rijeka
Registar mjesnih odbora Grada Rijeke i kontakt podaci
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Mjesni odbori Grada Rijeke - tajnici
Grad Rijeka
Interaktivan PDF sa slikom mjesnih odbora, popisom tajnika i linkovima na web stranice mjesnih odbora
PDF
 
Prikaži