Hrvatski zavod za norme (HZN)

Kategorija: Ustanova javnog sektora

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije: povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša, promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanja proizvodne učinkovitosti, ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

U skladu sa Zakonom o normizaciji i Uredbom o osnivanju HZN-a, dio djelatnosti HZN-a obuhvaća poslove koji su od interesa za Republiku Hrvatsku i obavlja ih isključivo HZN: 1. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme i druge dokumente iz područja normizacije 2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama 3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma 4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije iz područja normizacije 5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima 6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima iz područja normizacije 7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu.

3
 
 

Popularni skupovi podataka

Industrija
Davatelji programskih usluga
Hrvatski zavod za norme
Kartice s integriranim krugovima, aplikacije za kartice i proizvođači aplikacija (softvera) definirane su međunarodnom normom ISO 7816, Identificanion cards – Integrated circuit(s) cards...
CSV
 
Prikaži
Financije
Izdavatelji identifikacijskih kartica
Hrvatski zavod za norme
Identifikacijske kartice, izdavatelji kartica i sustav dodjeljivanja broja radi osiguranja jedinstvenosti izdanih kartica definiran je međunarodnom normom ISO/IEC 7812 Identification...
CSV
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Proizvođači vozila i dijelova vozila
Hrvatski zavod za norme
Registar proizvođača vozila i dijelova vozila. Niz međunarodnih norma o VIN oznaci (Vehicle Identification Number) i njihova primjena osigurava jedinstveni sustav označavanja svih...
CSV
PDF
 
Prikaži