Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU)

Kategorija: Izvršna vlast - Ministarstvo

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

8
 
 

Popularni skupovi podataka

Društvena pitanja
Adresar područnih ureda građevinske inspekcije
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Podnesci građevinskoj inspekciji Ministarstva mogu se uputiti putem pisarnice koja je smještena na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu ili u područnim uredima građevinske...
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Adresar Županijskih zavoda za prostorno uređenje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Datoteka sadrži kontakt podatke svih županijskih zavoda za prostorno uređenje
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Datoteke sadrže podatke o financijskoj pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda (sredstva Državnog proračuna RH)
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Izvadak iz Registra certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izvadak iz Registra sadrži podatke o osobama koje su ovlaštene od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za instalatere sustava obnovljivih izvora energije.
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Datoteke sadrže podatke o financijskoj pomoći županijama, gradovima i općinama namijenjenih izradi prostornih planova (sredstva Državnog proračuna RH)
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Izvadak iz Registra osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izvadak iz Registra sadrži podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su ovlaštene od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsko certificiranje i energetski pregled...
CSV
 
Prikaži
Financije
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Registar sadrži podatke o postupcima javne nabave, ugovorima, okvirnim sporazumima i njihovim izvršenjima u određenom vremenskom razdoblju
CSV
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (REVIDENTI)
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Popis sadrži podatke o osobama koje su ovlaštene od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za kontrolu glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno...
CSV
 
Prikaži