Porezna uprava

Kategorija: Izvršna vlast - Ministarstvo

Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

0
 
 

Popularni skupovi podataka