Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Kategorija: Samostalno i neovisno tijelo

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelokoje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona )

2
 
 

Popularni skupovi podataka

Politika
Registar rukovodećih državnih službenika
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Registar rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske
CSV
HTML
 
Prikaži