Skoči na glavni sadržaj

Uloga Povjerenika za informiranje

Povjerenik za informiranje štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija. Povjerenika temeljem javnog poziva bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje odnose se na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama.

Povjerenik je u svom radu samostalan i neovisan i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Uloga Službenika za informiranje

Službenik za informiranje je imenovani koordintator koji:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

Redovita edukacija Službenika za informiranje provodi se u Državnoj školi za javnu upravu, a na portalu otvoernih podatka u Bazi znanja postoji Moodle sekcija dostupna za udaljeno učenje (e-učenje) u kojoj su dostupni edukacijski materijali i upute.

Obveze institucija - tijela javne vlasti obuhvaćenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja. To je osnovno pravilo ponovne uporabe odnosno otvorenih podataka. Na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe, tijela javne vlasti su dužna objavljivati otvorene podatke.