Prikaži napredno pretraživanje

Pronađeno skupova podataka: 16

Izdavači: Hrvatska narodna banka theme: economy_and_finance

Filtriraj rezultate
 • Standardni prezentacijski format

  Standardni prezentacijski format je prezentacija kretanja najvažnijih pokazatelja iz područja realnog sektora, monetarne politike, platne bilance, tečajeva i bankovnog sustava...
 • Središnja banka (HNB)

  U tablicama su prikazani podaci koji se odnose na monetarne i kreditne agregate, konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija, bilanca HNB-a, instrumenti monetarne...
 • Sektor inozemstva

  Statistika sektora inozemstva odnosi se na podatke o stanjima i transakcijama u odnosima hrvatskih rezidenata i nerezidenata te podrazumijeva podatke platne bilance, stanja...
 • Registri

  Registri institucija za platni promet obuhvaćaju popise institucija za elektronički novac, institucija za elektronički novac pod izuzećem i institucija za platni promet.
 • Popis nevažećih novčanica

  Popis nevažećih novčanica
 • Popis kreditnih institucija i kreditnih unija

  Popis kreditnih institucija i kreditnih unija
 • Platni sustavi

  U Republici Hrvatskoj na području platno-prometne infrastrukture postoje dva međubankovna platna sustava za obračun i namiru platnih transakcija u kunama. To su Hrvatski sustav...
 • Platne usluge

  "U okviru platnih usluga prikazuju se statistički podaci o platnim uslugama koje pružatelji usluga obavljaju kao svoju djelatnost. Takve su usluge podizanje i polaganje gotovog...
 • Ovlašteni mjenjači

  Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova, pod uvjetima propisanima Zakonom o deviznom poslovanju. Odobrenje se izdaje ako su ispunjeni svi uvjeti...
 • Opća država

  "Opća država sastoji se od podsektora središnje države, lokalne države i fondova socijalne sigurnosti. Prema metodologiji ESA 2010 središnja država obuhvaća tijela državne...
 • Odabrane nefinancijske statistike

  Odabrane nefinancijske statistike su pojedine statistike iz djelokruga rada i službene objave Državnog zavoda za statistiku (cijene, plaće), izvedeni pokazatelji koje na osnovi...
 • Kreditne institucije

  "Kreditne institucije su institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, a čija je djelatnost primanje...
 • Gotov novac

  "Hrvatska narodna banka organizirala je putem gotovinskih centara redovitu opskrbu banaka novčanicama i kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske. Podaci prikazuju...
 • Financijski računi

  Financijski računi prikazuju vrijednosti stanja te transakcija, vrijednosnih i tečajnih usklađivanja i ostalih promjena financijske imovine i obveza institucionalnih sektora,...
 • Druga financijska društva

  Druga financijska društva sastoje se od investicijskih fondova osim novčanih fondova, drugih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i vlastitih financijskih...
 • Bilten HNB-a

  Bilten HNB-a
You can also access this registry using the API (see Dokumenаtаcijа API-jа).