Popis tijela javne vlasti

Uslijed potrebe da se na jednom mjestu nađu podaci o tijelima javne vlasti koji su obveznici Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13. i 85/15.) kao i registar službenika za informiranje kojeg Povjerenik za informiranje vodi sukladno odredbi članka 13. navedenog Zakona, Povjerenica za informiranje objavljuje popis tijela javne vlasti.

Popis tijela javne vlasti izrađen je uz financijsku potporu Britanskog veleposlanstva, a temeljem prikupljanja i povezivanja podataka iz različitih baza te dostavljenih odluka o službenicima za informiranje.

Popis sadrži nazive i adrese tijela javne vlasti, kao i njihove Internet stranice i kontakt, kao i podatke o službenicima za informiranje. Popis je instruktivan te ne isključuje postojanje drugih tijela javne vlasti kao obveznika prava na pristup informacijama te omogućava redovitu promjenu podataka.

Objavljeni Popis ažurira se kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži oko 6000 tijela.

Pozivamo tijela javne vlasti da Povjerenici za informiranje dostave odluku o imenovanju službenika za informiranje te eventualne ispravke i dopune podataka putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr

Ukoliko određena tijela koja se ne nalaze na popisu smatraju da su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da obavijest zajedno s pripadajućim podacima prema kolonama u tablici dostave Povjerenici za informiranje putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Vlada i javni sektor
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment