Baza prostorno planske dokumentacije na ...

URL: https://www.ivanec.hr/46-prostorni-planovi

Iz rezimea Skupa podataka

katalog prostorno planske dokumentacije u javnom GIS portalu Grada Ivanca

Izvor: Baza prostorno planske dokumentacije Grada Ivanca

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje nepoznato
Kreirаno nepoznato
Formаt nepoznato
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0