Skip to content

Promjene

View changes from to


On 7. rujna 2023. u 09:11:03 CEST, Gravatar SUZANA ŽUGEC:
  • Updated description of Evidencija sjednica Općinskog vijeća Općine Ljubešćica from

    Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnost i Općine Ljubešćica te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom.
    to
    Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Ljubešćica te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom.