Skip to content

Promjene

View changes from to


On 7. rujna 2023. u 09:53:53 CEST, Gravatar SUZANA ŽUGEC:
  • Updated description of Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ljubešćica from

    Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine Ljubešćica kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.
    to
    Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Ljubešćica kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.