Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Podaci o emisijama iz nepokretnih izvora pripadaju u NIPP temu Industrijski i proizvodni pogoni Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines. Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom: http://inspire.ec.europa.eu/schemas/pf/4.0/ProductionAndIndustrialFacilities.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID b6e544b8-a9e6-4d0a-9435-3d7a5cc49f78
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.56
bbox-south-lat 42.39
bbox-west-long 13.48
contact-email info@mzoe.hr
coupled-resource [{"href": ["http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/srv/hrv/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=678051be-7193-4305-8b87-e7c94b3f7d9d#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["678051be-7193-4305-8b87-e7c94b3f7d9d"], "title": []}]
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2009-01-01"}]
harvest_object_id e8612472-1e0a-4f8d-9927-7e79d03047da
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2020-05-21T10:54:33
metadata-language hrv
progress
provider Obveznici
resource-type service
responsible-party Akreditirani ispitni laboratoriji (originator); Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (distributor, publisher, user, processor, pointOfContact); Obveznici (owner)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 42.39], [13.48, 42.39], [13.48, 46.56], [19.45, 46.56], [19.45, 42.39]]]}
spatial-data-service-type download
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from []
temporal_coverage-to []