Evidencija o političkim strankama zastupljenim ...

URL: https://data.gov.hr/ckan/dataset/869804da-51d6-47d4-8104-0a8e2f3e2386/resource/e57d11c2-10bd-4217-a859-e0860fd8c2a7/download/obrazac-podaci-o-politikim-strankama-i-nezavisnim-vijenicima-zastupljenim-u-opinskom-vijeu-opin.xlsx

Podaci o političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Gvozd: kontakt podaci političkih stranaka, broj članova po političkim strankama, mandat članova

This resource view is not available at the moment. Kliknite ovdje za više informacija.

Preuzmi resurs

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 13.03.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt XLS
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 13.03.2023.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja4