Evidencija ulica i trgova Grada Umaga

URL: http://www.umag.hr/cmsmedia/docs/ZAKLJUCAK_o_utvr%C4%91ivanju_popisa_nerazvrstanih_cesta_20180604.pdf

Evidencija ulica i trgova Grada Umaga

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 10.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt PDF
Licencija Ne postoji licenca
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 1
Datum zadnje provjere 10.02.2023.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja3