Geoportal Kulturne ustanove

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/83db22aeb39441ec84911ee94f26e746_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Kulturne ustanove na području Grada Zagreba. Različiti slojevi prema vrsti ustanove: Centri za kulturu i narodna sveučilišta, Muzeji i zbirke, Galerije, Kazališta, Knjižnice, Koncertne dvorane, Kinematografi

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt gdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0