Geoportal Nadzorne kamere

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/0bb3c12ea99747319ce5ae44044d5c63_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacija nadzornih kamera na području Grada Zagreba.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt gdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0