Geoportal Zdravstvene ustanove

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/fcadb80196684cc09f8c8a76852a4aa9_0/downloads/data?format=csv&spatialRefId=4326&where=1%3D1

geolokacija, naziv zdravstvene ustanove, adresa, telefon, fax, e-mail adresa, web stranica

This resource view is not available at the moment. Kliknite ovdje za više informacija.

Preuzmi resurs

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0