Gospodarenje otpadom - WMS

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim objektima, energetskim oporabiteljima/Očevidnicima/ određenog otpada, odlaganju biorazgradivog komunalnog otpada, količinama otpada bioplinskog postrojenja, reciklažnim dvorištima, kazetama za azbest, odlaganju azbestnog građevinskog otpada na kazete, bioplinskim postrojenjima, crnim točkama, količinama komunalnog otpada iz turizma po županijama, kompostanama, stopama oporabe po županijama, tvrtkama sa dozvolom za spaljivanje/suspaljivanje, tvrtkama upisanim u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, objektima za oporabu određenih kategorija otpada, mehaničko biološkoj obradi, centrima za gospodarenje otpadom, te ostalim podacima iz područja gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske. Svaku lokaciju opisuje niz podataka / atributa.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment