Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Pravosuđe, pravni sustav i javna sigurnost
Izvor https://drzavnosudbenovijece.hr/sites/default/files/2023-01/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20Zakona%20o%20pravu%20na%20pristup%20informacijama%20za%202022.%20godinu.pdf
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 1
Datum zadnje provjere 15.02.2023.
Datum kreiranja skupa 15.02.2023.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 15.02.2023.

Komentari

No comment