Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmonized

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke.

Karta buke je prikaz postojećih i predviđenih razina imisija buke na mjestima unutar promatranog područja. Najčešći podaci koje karta buke sadrži jesu prekoračenje propisanih dopuštenih vrijednosti, procijenjeni broj ljudi izloženih pojedinim razinama buke te procijenjeni broj stanova, škola, bolnica izloženih određenim vrijednostima indikatora buke u promatranom području.

Na strateškim kartama buke su prikazane razine buke u skladu s harmoniziranim indikatorima buke (Lden, Lday, Levening, Lnight) preko ukupnog broja stanovnika i/ili stanova izloženih buci određene razine.

Karte buke izrađuju se pomoću računalnih metoda proračuna emisije i buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru. Izvori buke koji se uzimaju u obzir pri izradi strateških karata buke su buka zračnog prometa, buka cestovnog prometa, buka željezničkog prometa te buka industrijskih postrojenja. Buka svake vrste izvora obrađuje se zasebno, te se dobiveni rezultati zbrajaju i objedinjuju u kartu ukupnih razina buke promatranog područja.

Stoga, strateška karta buke predstavlja koristan instrument u upravljanju bukom okoliša, omogućava izradu akcijskih planova za snižavanje razina buke od postojećih izvora, omogućava učinkovitije prostorno planiranje, planiranje zaštite postojećih prostora od izvora buke te provedbu akustičkog planiranja.

Podaci mjerenja spremljenih u ovaj sustav pripadaju u Data Specification on Human health and safety - Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hh/4.0/HumanHealth.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment