Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Buka okoliša u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) koji transponira Direktivu 2002/49/EC o procjeni i upravljanju bukom okoliša. Zakonom se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka buke na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući i smetanje bukom. Mjere se provode na način da se utvrđuje izloženost buci okoliša i to izradom karata buke na temelju metoda ocjenjivanja buke okoliša, osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša te naposljetku izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Zakon određuje obveznike izrade strateških karata buke, kao i obveznike izrade i donošenja akcijskih planova koji su izrađeni radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući i mjere zaštite od buke.

Ministarstvo zdravstva prikuplja i vodi evidenciju izrađenih strateških karata buke i dostavlja ih Europskoj komisiji. Strateške karte buke izrađuju se pomoću računskih metoda proračuna emisije i širenja buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru. U izradu strateških karata buke uključeni su izvori buke cestovnog prometa, željezničkog prometa, zračnog prometa te industrijskih pogona i postrojenja.

Obveznici izrade strateških karata buke izradili su strateške karte buke s podacima za 2011. godinu, koje su se putem EIONET sustava pri Europskoj agenciji za zaštitu okoliša (EEA) dostavile Europskoj komisiji. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju odnosno izrađuju svakih pet godina.

Podaci mjerenja spremljenih u ovaj sustav pripadaju u Data Specification on Human health and safety - Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hh/4.0/HumanHealth.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment