Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 155 stanišnih tipova slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Karta je izrađena u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha, a sastoji se od 322 758 poligonskih (>1,56 ha) te 972 točkasta prikaza stanišnih tipova. Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno preko 22% poligona terenski je provjereno. Potpunu shape datoteku Karte kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 karte te simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti putem ove poveznice: https://www.dropbox.com/home?preview=KS_RH_2016.zip Konačno izvješće projekta možete preuzeti putem ove poveznice: https://www.dropbox.com/home?preview=Konacno_izvjesce_Karta_2016.zip. Za preuzimanje pojedinog dodatka Konačnom izvješću molimo kontaktirati: helpdesk@mzoe.hr

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment