Mjesečni pregled broja korisnika doplatka za djecu, broja djece i obračunatih svota doplatka za djecu-obrada za rujan 2022. (isplata u listopadu 2022.)

obrada za rujan 2022. (isplata u listopadu 2022.)

Mjesečni pregled broja korisnika doplatka za djecu, broja djece i obračunatih svota doplatka za djecu - obrada za rujan 2022. (isplata u listopadu 2022.).

U mjesečni pregled broja korisnika doplatka za djecu, broja djece i obračunatih svota doplatka za djecu uključeni su podatci o broju korisnika doplatka za djecu, broju djece, obračunatoj mjesečnoj svoti u kunama, obračunatoj svoti za prethodne mjesece u kunama i ukupnoj obračunatoj svoti u kunama. Podatci su „očišćeni“ i pripremljeni prema Smjernicama za kvalitetu podataka Data.europa.eu Podatci u csv datoteci kodirani su prema standardu UTF-8 (Encoding:UTF-8). Prema Smjernicama tisućice nisu označene decimalnom točkom, a decimalni je zarez zamijenjen decimalnom točkom. Iznosi navedeni u tablici su u kunskom iznosu. Podatci se ažuriraju na mjesečnoj razini.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Vlada i javni sektor
Izvor https://www.mirovinsko.hr/hr/otvoreni-podaci/2414
Verzijа
Administrator izdavača Goran Krstičević
E-pošta administratora izdavača Goran Krstičević
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-01-31