Nerazvrstane ceste- evidencija o komunalnoj infrastrukturi

Nerazvrstana cesta na području Općine Ljubešćica je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine, a postaje javnim dobrom u općoj uporabi temeljem pravomoćnog akta kojim je dopuštena uporaba građevine prema posebnom propisu i upisuje se sa istim pravnim statusom u zemljišnoj knjizi kao neotuđivo vlasništvo Općine. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela Općine, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Vlada i javni sektor
Izvor https://www.info-cor.com/Home/ModulContent?pid=a5ded96f-171c-4893-867c-92142b1e9230&modulId=9dc8b611-e607-4161-a14c-1488d9988e74&contentId=f1b9a005-7a62-4109-a968-fb084aafcee5
Verzijа
Administrator izdavača Suzana Žugec
E-pošta administratora izdavača Suzana Žugec
Koordinator za otvorene podatke izdavača Suzana Žugec
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača Suzana Žugec
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 11.09.2023.
Datum kreiranja skupa 11.09.2023.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 11.09.2023.

Komentari

No comment