Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina. Odsjek se označuje slovom uz brojčanu oznaku pripadnosti odjelu. Gospodarska podjela na terenu je označena oznakama na stablima, stupovima, kamenju i dr. Oznake pripadnosti gospodarskoj jedinici, odjelu i prvoj godini važenja uređajnog elaborata su javni podaci. Podatak prikazuje površine šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodare HŠ d.o.o. Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr. U obzir treba uzeti da se pojedine površine nalaze na katastarskim česticama u suposjedništvu gdje nije bila moguća identifikacija razgraničenja vlasništva te su u tom slučaju prikazane ukupne površine katastarskih čestica.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Godišnje
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID b1bb0f07-893e-4dba-ab3f-7ce1e6f13e72
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.55
bbox-south-lat 41.62
bbox-west-long 13.01
contact-email krunoslav.jakupcic@hrsume.hr
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2006-06-01"}]
harvest_object_id 6ab08e23-d3d5-4675-8d0a-7229c161f98f
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2019-09-03
metadata-language hrv
progress
provider Hrvatske šume d.o.o.
resource-type dataset
responsible-party Hrvatske šume d.o.o. (publisher)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 41.62], [13.01, 41.62], [13.01, 46.55], [19.45, 46.55], [19.45, 41.62]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from ["2004-01-01"]
temporal_coverage-to []