Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina. Odsjek se označuje slovom uz brojčanu oznaku pripadnosti odjelu. Gospodarska podjela na terenu je označena oznakama na stablima, stupovima, kamenju i dr. Oznake pripadnosti gospodarskoj jedinici, odjelu i prvoj godini važenja uređajnog elaborata su javni podaci. Podatak prikazuje površine šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodare HŠ d.o.o. Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr. U obzir treba uzeti da se pojedine površine nalaze na katastarskim česticama u suposjedništvu gdje nije bila moguća identifikacija razgraničenja vlasništva te su u tom slučaju prikazane ukupne površine katastarskih čestica.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Godišnje
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 04.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment