Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Podaci o velikim nesrećama pripadaju u NIPP temu Ljudsko zdravlje i sigurnost Data Specification on Human health and safety – Draft Technical Guidelines. Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom: http://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/hh-sa/3.0/HumanHealthSafety.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID d9e282b1-d016-4eaf-b2b6-ad7ce2fe528a
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.56
bbox-south-lat 42.39
bbox-west-long 13.48
contact-email andrina.crnjak-thavenet@mzoe.hr
coupled-resource [{"href": ["http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/srv/hrv/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=1b1eb03b-16c8-4852-95cf-8336b40c6bf1#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["1b1eb03b-16c8-4852-95cf-8336b40c6bf1"], "title": []}]
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2009-01-01"}]
harvest_object_id f9b3f987-0945-4120-914d-5c3d11e9954c
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2020-08-13T14:15:35
metadata-language hrv
progress
provider Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
resource-type service
responsible-party Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (custodian, pointOfContact, owner, resourceProvider); Obveznici (originator)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 42.39], [13.48, 42.39], [13.48, 46.56], [19.45, 46.56], [19.45, 42.39]]]}
spatial-data-service-type view
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from []
temporal_coverage-to []